سیستمها

استفاده از محصولات با کیفیت بدون در نظر گرفتن موارد خاص در زمینه طراحی و ترکیب آنها در سیستم های صنعتی نه تنها راه گشا نمی باشد که اغلب بدلیل اینکه باید با نمونه خود جایگزین گردند معمولا برای صنعت مساله ساز است . لذا کمتر مجموعه ای پیدا می شود که بر حسب نیاز سنجی مشتریان و تطبیق سیستم طراحی شده با شرایط خاص فرآیندی و محیط نصب ،  توان طراحی و مهندسی سیستمها و استفاده از اجزا را در کل سیستم داشته باشد
شرکت آرکا بهبود فرآیند پس طی مراحل زیر که نهفته در بازدیدها و پرسشنامه های فنی می باشد توانسته است ضمن استفاده از محصولات برتر برای هرجز سیستم طراحی مهندسی ویژه و خاص خود را به جهت بومی سازی هرچه بیشتر سیستمهای پیشنهادی ارایه نماید تا پیرو آن در خلال آموزشهای فنی در زمان راه اندازی سیستم بتوان در بالاترین سطح کیفیت خدمات و پشتیبانی را ارایه نمود .لذا استفاده از بهترین سیستمهای نمونه برداری با کیفیت بالا ، کابلهای درجه یک داخلی و خارجی ، برترین ادوات الکتریکی دنیا ، کابینتها و راکهای استاندارد و آنالایزر ها و سیلندر های کالیبراسیون با کیفیت در کنار این طراحی ویژه تضمین سیستم تراز اول با کمترین درجه بروزخطا در خلال کارکرد و آسانترین بهره برداری و تعمیرات را خواهد داشت

 

مراحل طراحی سیستم های درخواستی مشتریان

مشاوره جهت انتخاب سیستم

بازدید از سایت و نیاز سنجی مشتریان

تعیین محل مناسب برای نصب سیستم ها

تطبیق سیستمها با نیاز مشتریان

تفکیک اجزا سیستم ها بر حسب نوع کاربرد

آشنایی با محیط نمونه برداری با توجه به گازهای مزاحم همراه نمونه

در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی منطقه

شرایط انفجاری محیط و تطبیق آن با انتخاب سیستم

بررسی شرایط نصب و فضا سازی اجرای سرویس با توجه به دسترسی مناسب

بررسی فرآیندها و تطبیق محدودیت ها