پشتیبانی

مشاوره دقیق ، تطبیق طرح با نیاز مشتریان ، آموزش و پشتیبانی سریع اصلی ترین ماموریت شرکت آرکا بهبود فرآیند است که با تکیه برتجربه عملیاتی پرسنل شرکت وبهره جویی ازمتخصصان زبده این فن از طریق شرکت های سازنده  محقق گردیده است . بومی سازی طرح های مهندسی بر اساس بهترین منابع خدماتی موجود در استان های کشور به منظور پیش بینی نیاز تعمیرات سیستم ها در نظر گرفته شده است

در مراحل نصب

نظارت بر نصب و راه اندازی آنالایزر در محل سایت با حضور کارشناس فنی شرکت
آموزش پرسنل با توجه به استانداردهای سازنده جهت دقت در نمونه گیری ، کالیبراسیون و تنظیمات دستگاه با معیار آزمایشگاه
ارایه جزوات آموزشی فارسی در خصوص راهبری ، کالیبراسیون و نگهداری آنالایزر
برگزاری جلسه آموزش تئوری و عملی راهبری ، کالیبراسیون و نگهداری آنالایزر

پس از نصب

کالیبراسیون بعد از راه اندازی آنالایزر
پشتیبانی فنی از سوی دفتر تهران شرکت بصورت اعزام نیرو حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت پس از اعلام کتبی شرح مشکل
 

 

در دراز مدت

سرویس ۶ ماهه آنالایزر پس از نصب و راه اندازی
سرویس ۱۲ ماهه اول پس از نصب و راه اندازی
مرور آموزشهای اپراتوری و راهبری و نگهداری در سرویسهای ۶ ماهه و ۱۲ ماهه
تامین قطعات یدکی مورد نیاز