معاینه فنی خودرو

با آغاز مرحله نخست طرح موسوم به L.E.Z در محدوده زوج و فرد، کم نیستند افرادی که هنوز نمی‌دانند که خودروهایشان باید گواهی معاینه فنی را دارا باشند یا خیر.
با توجه به مقررات و ضوابط اخذ گواهی معاینه فنی بر اساس قانون تمامی دارندگان خودروهای تولید داخل و وارداتی موظفند پس از گذشت ۵ سال از شماره‌گذاری این خودروها، نسبت به اخذ گواهی معاینه فنی اقدام کنند. بر همین اساس، خودروهای ناوگان حمل و نقل عمومی که در زیر مجموعه شهرداری و ارگان‌های مختلف نیز قرار دارند ملزمند تا گواهی معاینات فنی را اخذ کنند.
در حال حاضر اطلاعات مراکز معاینه فنی در سیستم سیمفا ثبت و ضبط می‌شوند و پلیس با توجه به اطلاعات این سامانه، اقدام به اعمال قانون خودروهایی که فاقد گواهی این معاینات هستند خواهد کرد.
با اجرایی شدن مرحله اول طرح L.E.Z از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۵ خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد در محدوده زوج و فرد، به صورت سیستماتیک و توسط دوربین‌های نصب شده در ورودی، خروجی و داخل این محدوده، جریمه خواهند شد.

محصولات شرکت در حوزه معاینه فنی خودروها

دستگاه گاز سنج 5 گازه infarlyt smart

سنجش پنج گاز خروجی از اگزوز خودروها 

CO,CO2,NOx,HC,O2

دستگاه کدورت سنج دیزلی opacilyt 1030

سنجش کدورت اگزوز خودروهای دیزلی